Säkerhetsdatablad - Marifix

Säkerhetsdatablad

Marifix Produktion AB säljer flertalet kemikalier till båtar och kapell.

Nedan presenteras samtliga blad för de kemikalier Marifix Produktion AB säljer, innehållande viktig information om recept och sammansättning samt riskerna det kan medföra att använda produkten. Har ni frågor om produkterna så tveka inte att kontakta oss!


Marifix Signalhorn 15PK SE
Slide Master Grovrengöring för Plastbåtar SE (Art.nr 5152)
Slide Master Waterproofing för kapell och kläder SE (Art.nr 5120)
Slide Master Vinschfett SE (Art.nr 5003)
Slide Master Antifriction SE (Art.nr 5001)
Lock Master T43 gängsäkring bultlåsning (Art.nr 145502)
Lock Master T70 permanent bultlåsning (Art.nr 145503)
Lock Master Rep.kit (Art.nr F145538)

CE-märkning enligt EN 1090-1

Marifix stolpar för räcken är certifierade enligt CE-märkning EN 1090-1.

Med CE-märkningen intygas att produkten uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur.

För frågor, vänligen kontakta oss på info@marifix.se.


Runda stolpar

R965-42 R1085-42 R1200-42

Fyrkantiga stolpar

F965-40 F1085-40