CE-Märkning enligt EN 1090-1

Alla Marifix räcken är certifierade enligt CE-märkning EN 1090-1.

Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. I praktiken kommer CE-märkning att vara obligatorisk för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090-1.

CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes av den Europeiska gemenskapen i början av 90-talet. CE står för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EG-direktiven). En CE-märkt produkt får säljas fritt inom EES-området, oavsett om den tillverkats i eller utanför EU.

Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur. För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda.

En förutsättning för CE-märkning av en byggprodukt är att den omfattas av en teknisk specifikation i form av en harmoniserad europeisk standard eller en europeiskt tekniskt bedömning (ETA). Systemet med typgodkännande fasas ut i takt med att harmoniserade standarder publiceras och övergångstiderna löper ut eller tillverkaren fått sitt ETA.

För frågor, vänligen kontakta Håkan Johansson på info@marifix.se.


Runda stolpar

R965-42 R1085-42 R1200-42

Fyrkantiga stolpar

F965-40 F1085-40